Kasutustingimused

 

  1. Üldiste müügitingimuste kehtivus

1.1. Üldised müügitingimused kehtivad e-poe www.ursula.ee klientide (edaspidi Klient) ja OÜ Ursula-Maria (reg nr 10485381, VAT: EE100423406) vahel kaupade ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2. Kliendiks saab olla iga eraisik, kes on täisealine ja kellel on vajalikud ressursid Tellimuse maksmiseks, samuti võivad klientideks olla juriidilised isikud.

1.3. Üldised müügitingimused ei saa olla vastuolus Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega ning vajadusel (vaidluste või puuduva informatsiooni puhul) on antud normidega täiendatud.

1.4. Lisaks käesolevatele Üldistele müügitingimustele reguleerivad Kliendi ja OÜ Ursula-Maria vahelisi suhteid: tooteinfo, hinnakiri, ostuinfo ning väljakujunenud head tavad.

1.5. OÜ Ursula-Maria jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja toodete hindasid ühepoolselt muuta oma tegevuse efektiivsuse, konkurentsivõimelisuse, edaspidise arenemise ja kaupade sortimendi täiendamise või reorganiseerimise eesmärgil. Tingimuste ja tootehindade muudatused ning täiendused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise momendist e-poel www.ursula.ee. Kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

1.6. OÜ Ursula-Maria ja Klient soovivad kaubelda OÜ Ursula-Maria e-poe www.ursula.ee kaudu käesolevas dokumendis sätestatud tingimustel. OÜ Ursula-Maria e-poel tellimust vormistades ning ettemaksu sooritades kinnitab Klient, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.

 

  1. ursula.ee hinnakiri

2.1. OÜ Ursula-Maria e-poes müüdavate toodete hinnad on toodud EURODES ning ilma kohaletoimetamise kuluta (kui mitte ette nähtud teisiti).

2.2. Müügis olevate toodete hinnad sisaldavad käibemaksu (20%)

2.3. Kauba kohaletoimetamise hind sõltub Kliendi poolt tellimuse vormistamisel valitud kohaletoimetamise viisist.

2.4. OÜ Ursula-Maria jätab endale õiguse hindasid korrigeerida. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuse jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli ettemaksuarvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil.

 

  1. Ostukorv ja tellimuse vormistamine

3.1. Kliendi Ostukorv luuakse hetkel, millal Ta on klikkinud nupule “Lisa ostukorvi.”

3.2. Toote Ostukorvi lisamine ei kohusta Klienti veel ostma.

3.3. Klient saab muuta Ostukorvis olevate toodete kogust ning neid soovi korral Ostukorvist eemaldada.

3.4. Ostukorvis olevad tooted on kuni tellimuse kinnitamiseni saadaval ka teistele OÜ Ursula-Maria Klientidele.

3.5. Tellimuse vormistamiseks vajutab Klient nupule “Vormista ost”.

3.6. Tellimuse vormistamisel valib Klient endale meelepärase kohaletoimetamise viisi ja maksemeetodi ning kontrollib, Saaja ja Maksja andmete õigsust.

3.7. Tellimuses esitatud andmete täpsusest sõltub Kliendi poolt ostetud toodete häireteta kohaletoimetamine. Peale vajutamist nupule “Esita tellimus,” saadetakse Kliendi e-posti aadressile automaatselt ettemaksuarve. Juhul kui Kliendiks on teine juriidiline isik, peab ta esitama lisandmeid.

3.8. Müügitehingut loetakse sõlmituks peale Kliendi poolt täies mahus tellimuse summa ja kohale toimetamise tasu maksmisest. Kui kõik on õigeaegselt tasutud, vormistavad OÜ Ursula-Maria töötajad tellimuse. Hetkest, kui on saadud kinnitus arve tasumisest saadetakse Tellimus Kliendile eelnevalt valitud kauba kohale toimetamise viisil.

 

  1. Tellitud kauba eest tasumine

4.1. Tellitud kauba eest on võimalik maksta ühel järgnevatest viisidest:

4.1.1. internetpanga kaudu: Swedbank, SEB, Nordea, Danske, LHV, Krediidipank või Pocopay;

4.1.2. krediitkaardigaVisa, MasterCard või Maestro;

4.1.3. otsese pangaülekandega Kliendi kontolt OÜ Ursula-Maria kontole (ettemaksuna arve alusel);

4.1.4.sularahas kauba saamisel OÜ Ursula-Marialaost aadressil P. Kerese 42, Narva, Ida-Virumaa, 21003, Eesti.

4.2. Maksekinnitus ja lõplik kaubaarve saadetakse Kliendi elektronposti aadressile pärast Tellimuse eest tasu laekumist. Sularahas maksmise puhul väljastatakse Kliendile kaubaarve paberkandjal.

4.3. Juhul kui Klient ei saanud mingil põhjusel maksekinnitust ja arvet pärast makse tegemist, temal tuleb võtta ühendust OÜ-ga Ursula-Maria elektronposti aadressil info@ursula.ee.

4.4. Käesoleva tehingimuste punktis 4.1.3 ettenähtud makseviisi valimisel kuulub Tellimus tühistamisele, kui makse ei laeku OÜ Ursula-Maria pangakontole viie (5) tööpäeva jooksul.

 

 

  1. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

5.1. Peale Lepingu jõustumist vastavalt tingimuste punktile 3.8. ja eeldusel, et punkt 1.6. on täidetud, toimetatakse tooted kohale Kliendi poolt tellimuses esitatud aadressil.

5.2. Kliendil on õigus võtta kaup ise vastu OÜ Ursula-Maria laost aadressil P. Kerese 42, Narva, Ida-Virumaa, 21003, Eesti.

5.3. Kliendil on võimalik valida järgnevate kohaletoimetamise viiside vahel:

5.3.1. Itella SmartPost – kohaletoimetamine postiautomaatide kaudu;

5.3.2. Itella SmartKuller – kohaletoimetamine kliendi aadressile kulleri teenusega;

5.3.3. kohaletoimetamine transpordifirma vahendusel mandri-Eesti piires, samuti Saaremaale ja Hiiumaale (suurema huliste kaupade puhul).

5.4. OÜ Ursula-Maria jätab endale õiguse muuta kohaletoimetamise viise.

5.5. Sihtkoha muutumise korral palub OÜ Ursula-Maria Kliendil uued andmed teavitada nii kiiresti kui võimalik. Kui kaup on juba postitatud, ei ole sihtkoha muutmine enam võimalik.

5.6. Kui saadetis on OÜ Ursula-Maria poolt postitatud, saadetakse Kliendi e-posti aadressile selle kohta teavitus.

 

  1. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine

6.1. OÜ-l Ursula-Maria on õigus tühistada Kliendi tellimus juhul, kui arve eest ei ole tasutud 5 kalendripäeva või Kliendi poolt soovitud maksetähtaja jooksul.

6.2. Kui kaup ei sobi või ei vasta Kliendi ootustele, on Tal õigus see tagastada 14 kalendripäeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Tagastatav kaup peab olema kahjustamata, kasutamata, siltidega, originaalpakendis ja korralikult pakitud. Raha tagastatud kauba eest laekub tagasi Kliendi pangakontole 3 tööpäeva jooksul, kuid mitte kunagi hiljem kui 30 tööpäeva jooksul alates kauba kättesaamisest OÜ Ursula-Maria poolt. Kauba tagastamiseks edastab Klient vastavasisulise teate e-posti aadressile info@ursula.ee.

6.3. Kauba tagastamise kulud kannab ostja.

6.4. Kui Klient soovib tagastatava toote vahetada mõne teise toote või sama toote teise suuruse vastu, tasub Klient tagastava toote eest postikulu. Uue vahetatud toote postitamise eest tasub Klient postikulu.

6.5. OÜ Ursula-Maria kannab tagasisaatmise kulud juhul, kui kaup on kahjustustega, mida polnud välisel vaatlusel võimalik tuvastada ning mis pole tekkinud pakendi avamisel või kui kaup ei ole see, mida oli tellitud.

 

  1. Garantii ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine

7.1. Vastavalt Võlaõigusseadusele (VÕS, 11. peatükk, paragrahv 218 lg 2) on Kliendil õigus pretensiooni esitada kahe aasta jooksul alates kauba kättesaamisest. Sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas toote ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja.

7.2. Kui defekt on tehnoloogilise iseloomuga, võib Klient nõuda toote parandamist ning parandamise võimatuse või ebaefektiivsuse korral toote asendamist. Raha tagastamist on võimalik nõuda juhul, kui asendamine mõistliku aja jooksul pole osutunud võimalikuks sobiva toote puudumise tõttu (VÕS, 11. peatükk, paragrahv 222, lg 1).

7.3. Ootamatu defekti ilmnemisel peab Klient saatma e-kirja aadressile info@ursula.eejärgneva infoga: Kliendi nimi ja kontaktandmed; kaebuse esitamise kuupäev; tootel ilmnenud defekt, palume lisada ka fotod; OÜ-le Ursula-Maria esitatav nõue; arve number, võimalusel lisada arve koopia.

7.4. OÜ Ursula-Maria ei vastuta:

7.4.1. Kliendi süül või hoolimatusel toote kahjustamise eest

7.4.2. defekti eest, mis on tekkinud seoses toote mittesihipärase kasutamisega;

7.4.3. toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.

 

  1. Vastutus ja vääramatu jõud

8.1. OÜ Ursula-Maria vastutab Kliendi ees OÜ Ursula-Maria poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

8.2. Klient vastutab OÜ Ursula-Maria ees Kliendi poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

8.3 Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole ees ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteteostamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteteostamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).

8.4 OÜ Ursula-Maria ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames.

8.5 OÜ Ursula-Maria ei kompenseeri Kliendi kulusid, mis tekivad asjaolust, et Klient võttis enda peale kolmandate (OÜ-st Ursula-Maria mittesõltuvate) isikute ees kohustusi käesolevate tingimustega vastuolus olevatel tingimustel.

8.6 OÜ Ursula-Maria ei kompenseeri kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmise tagajärjena ilmnenud kasutamata jäänud võimalusi.

 

 

  1. Muud tingimused

9.1. OÜ Ursula-Maria kasutab Kliendi käest saadud teavet üksnes tellimuse täitmiseks ning ei edasta müügitegevuse käigus talle teatavaks saanud infot Kliendi kohta kolmandatele isikutele, välja arvatud seadusega ettenähtud juhtudel.

9.2. Kliendi andmete kasutamine uudiskirjade ja personaalpakkumiste saatmiseks on võimalik üksnes tema nõusolekul, mille ta avaldas kliendiks registreerumisel.

9.3. Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient ja OÜ Ursula-Maria Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.

9.4. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil kui OÜ-l Ursula-Maria õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse.

9.5. Ursula-Maria OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Ursula-Maria OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

 

  1. Lõppsätted

10.1. Käesolevatele tellimistingimustele ning www.ursula.eee-poe ostu-müügilepingutele kohaldatakse Eesti õigust. Kui tellimistingimuste mõni säte on tühine, ei mõjuta see ülejäänud osas tellimistingimuste ega ostu-müügilepingu kehtivust. Tühine säte asendatakse seaduspärase sättega, mis on tühisele sättele õiguslikult ja majanduslikult kõige lähedasem.

 

Shopping Cart
We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners.
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Policy

What information do we collect?

We collect information from you when you register on our site or place an order. When ordering or registering on our site, as appropriate, you may be asked to enter your: name, e-mail address or mailing address.

What do we use your information for?

Any of the information we collect from you may be used in one of the following ways: To personalize your experience (your information helps us to better respond to your individual needs) To improve our website (we continually strive to improve our website offerings based on the information and feedback we receive from you) To improve customer service (your information helps us to more effectively respond to your customer service requests and support needs) To process transactions Your information, whether public or private, will not be sold, exchanged, transferred, or given to any other company for any reason whatsoever, without your consent, other than for the express purpose of delivering the purchased product or service requested. To administer a contest, promotion, survey or other site feature To send periodic emails The email address you provide for order processing, will only be used to send you information and updates pertaining to your order.

How do we protect your information?

We implement a variety of security measures to maintain the safety of your personal information when you place an order or enter, submit, or access your personal information. We offer the use of a secure server. All supplied sensitive/credit information is transmitted via Secure Socket Layer (SSL) technology and then encrypted into our Payment gateway providers database only to be accessible by those authorized with special access rights to such systems, and are required to?keep the information confidential. After a transaction, your private information (credit cards, social security numbers, financials, etc.) will not be kept on file for more than 60 days.

Do we use cookies?

Yes (Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computers hard drive through your Web browser (if you allow) that enables the sites or service providers systems to recognize your browser and capture and remember certain information We use cookies to help us remember and process the items in your shopping cart, understand and save your preferences for future visits, keep track of advertisements and compile aggregate data about site traffic and site interaction so that we can offer better site experiences and tools in the future. We may contract with third-party service providers to assist us in better understanding our site visitors. These service providers are not permitted to use the information collected on our behalf except to help us conduct and improve our business. If you prefer, you can choose to have your computer warn you each time a cookie is being sent, or you can choose to turn off all cookies via your browser settings. Like most websites, if you turn your cookies off, some of our services may not function properly. However, you can still place orders by contacting customer service. Google Analytics We use Google Analytics on our sites for anonymous reporting of site usage and for advertising on the site. If you would like to opt-out of Google Analytics monitoring your behaviour on our sites please use this link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/)

Do we disclose any information to outside parties?

We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information. This does not include trusted third parties who assist us in operating our website, conducting our business, or servicing you, so long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release your information when we believe release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others rights, property, or safety. However, non-personally identifiable visitor information may be provided to other parties for marketing, advertising, or other uses.

Registration

The minimum information we need to register you is your name, email address and a password. We will ask you more questions for different services, including sales promotions. Unless we say otherwise, you have to answer all the registration questions. We may also ask some other, voluntary questions during registration for certain services (for example, professional networks) so we can gain a clearer understanding of who you are. This also allows us to personalise services for you. To assist us in our marketing, in addition to the data that you provide to us if you register, we may also obtain data from trusted third parties to help us understand what you might be interested in. This ‘profiling’ information is produced from a variety of sources, including publicly available data (such as the electoral roll) or from sources such as surveys and polls where you have given your permission for your data to be shared. You can choose not to have such data shared with the Guardian from these sources by logging into your account and changing the settings in the privacy section. After you have registered, and with your permission, we may send you emails we think may interest you. Newsletters may be personalised based on what you have been reading on theguardian.com. At any time you can decide not to receive these emails and will be able to ‘unsubscribe’. Logging in using social networking credentials If you log-in to our sites using a Facebook log-in, you are granting permission to Facebook to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth and location which will then be used to form a Guardian identity. You can also use your picture from Facebook as part of your profile. This will also allow us and Facebook to share your, networks, user ID and any other information you choose to share according to your Facebook account settings. If you remove the Guardian app from your Facebook settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a Google log-in, you grant permission to Google to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth, sex and location which we will then use to form a Guardian identity. You may use your picture from Google as part of your profile. This also allows us to share your networks, user ID and any other information you choose to share according to your Google account settings. If you remove the Guardian from your Google settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a twitter log-in, we receive your avatar (the small picture that appears next to your tweets) and twitter username.

Children’s Online Privacy Protection Act Compliance

We are in compliance with the requirements of COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), we do not collect any information from anyone under 13 years of age. Our website, products and services are all directed to people who are at least 13 years old or older.

Updating your personal information

We offer a ‘My details’ page (also known as Dashboard), where you can update your personal information at any time, and change your marketing preferences. You can get to this page from most pages on the site – simply click on the ‘My details’ link at the top of the screen when you are signed in.

Online Privacy Policy Only

This online privacy policy applies only to information collected through our website and not to information collected offline.

Your Consent

By using our site, you consent to our privacy policy.

Changes to our Privacy Policy

If we decide to change our privacy policy, we will post those changes on this page.
Save settings
Cookies settings
Scroll to Top